GPS aktualizácie máp a softwéru

Aktualizácie máp poskytujú najnovšie dostupné mapové údaje, aby vaše zariadenie neustále vypočítavalo presné a efektívne trasy do vášho cieľa. Navigačné údaje podliehajú neustálym zmenám,preto nie sú po určitom čase aktuálne a navigovanie do cieľa môže byť nepresné alebo chybné.Preto odporúčame navigačné údaje pravidelne aktualizovať.


Webové služby

Výroba a aktualizácie web stránok, e-shopov, výroba internetových reklám, logá, atď...

podstránka webové sluýby je dočasne nedostupná z dôvodu aktualizácie obsahu